PRIMĂRIA

Comunei DOBÂRLĂU

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

  ART. 63
 • (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
  • a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
  • b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
  • c) atribuţii referitoare la bugetul local;

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

 • a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
 • b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
 • c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
 • d) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
 • e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,
 • f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
 • g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor, cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

  Art. 116.
 • (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului. municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în funcţie.
 • (2) Secretarul unităţii