PRIMĂRIA

Comunei DOBÂRLĂU

Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău şi ale serviciilor şi activităţiilor publice ale Consiliului Local.