PRIMĂRIA

Comunei DOBÂRLĂU

SERVICII OFERITE

 • înregistrare acte de naştere
 • înregistrare căsătorii
 • înregistrare decese
 • eliberare certificate de : naştere, căsătorie, deces,
 • eliberare certificate de celibat
 • înregistrare cereri de divorţ - divorţ pe cale administrativă
 • rectificare acte de stare civilă , naşteri, căsătorie , deces
 • transcrieri acte de stare civilă , naşteri, căsătorie . deces
 • sesizare pentru deschiderea succesiunii - anexa 24
 • curatele
 • asistenţă conform legii 17/2000

ACTELE NECESARE CĂSĂTORIEI

 • buletine, cărţi de identitate sau cărţi provizorii de identitate, originale şi copii
 • certificate de naştere - originale şi copii
 • certificate medicale prenupţiale eliberate cu o zi sau două înainte de data depunerii actelor
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare
 • sentinţe divorţ definitive şi irevocabile
 • certificat deces soţ,soţie-după caz

Depunerea actelor se face de către ambii soţi, personal, la Serviciul de stare civilă pe raza căruia unul dintre aceştia îşi are domiciliul sau reşedinţa.

SCHIMBARE NUME

Persoana ce solicită schimbarea numelui pe cale administrativă, va depune o cerere la serviciul public comunitar din subordinea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei raza teritorială are domiciliul.

OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CELIBAT

Cetăţenii români care doresc să se căsătorească în străinătate, şi cărora le este solicitat să probeze faptul că nu sunt căsătoriţi se pot adresa serviciului de Stare Civilă, din localitatea unde s-a înregistrat naşterea. Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată în ţară, de un notar public, iar în străinătate, de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al României din statul de reşedinţă sau întocmite de notarii publici străini şi supralegalizate, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, la Tribunalul din localitatea de domiciliu din străinătate.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE

Titularul se va prezenta cu actul de identitate valabil şi certificatul de naştere de tip vechi (care se va preda pentru anulare) sau reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură specială de un notar public în situaţia pierderii certificatului de naştere, posesorul se va adresa direct serviciului de stare civilă din raza domiciliului, pentru obţinerea unuia nou. În cazul în care persoana domiciliază în momentul respectiv în străinătate, poate mandata pe cineva din ţară pentru a obţine un exemplar.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere , ambilor soţi.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE DECES

Se eliberează la cerere membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite ce vor anexa la cerere acte doveditoare.

INREGISTRARE ACTE NAŞTERE

  Se face prezentând următoarele acte:
 • Certificat medical de constatare a naşterii
 • Buletinul de identitate al mamei
 • Certificatul de naştere al mamei (daca este divorţată sau necăsătorită)
 • Certificat de căsătorie
 • Buletinul de identitate al declarantului (dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi)
 • Declaraţie de stabilire a numelui copilului (dacă părinţii poartă nume de familie diferite)