PRIMĂRIA

Comunei DOBÂRLĂU

SERVICII OFERITE

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA UNEI CASE NOU CONSTRUITE

 • act proprietate teren (copie)
 • autorizaţie de construire (copie)
 • certificat urbanism (copie)
 • memoriu de arhitectură (copie)
 • plan de situaţie (copie)
 • cadastru (copie)
 • scotere din circuitul agricol (copie)
 • proces verbal recepţie (copie)
 • declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor (copie)
 • act de identitate (copie)
 • dosar

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA REGISTRUL AGRICOL (DESCHIDERE DE ROL)

 • act de proprietate (copie)
 • act de identitate (copie)
 • cadastru şi intabulare(copie)
 • dosar

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU ORDINUL PREFECTULUI

 • cerere
 • act de provenienţă a imobilului (mai vechi de anul 1990)
 • copii B.I proprietar
 • declaraţie proprietar că este de acord cu suprafaţa reieşită din măsurători
 • acte de stare civilă ce dovedesc înrudirea cu proprietarul ( pentru cazul în care proprietarul este decedat)
 • declaraţii de la vecini şi copii CI
 • istoric de rol fiscal
 • ridicare topo
 • declaraţie notarială din care să reiasă că terenul nu este ipotecat
 • dacă proprietarul este decedat, certificat de moştenitor sau de calitate de moştenitor(după caz) şi copiile buletinelor tuturor moştenitorilor
 • … lei taxă întocmire documentaţie